Investigar

El projecte ‘F’, una nova metodologia

El col·legi Salesianos de Burriana ha apostat aquest curs per implementar el projecte denominat F, que va sorgir com una proposta de millora a l’hora d’abordar el tema de les successions a 3r d’ESO, així com per posar en marxa noves metodologies que posessin a l’alumne al centre del procés d’ensenyament-aprenentatge. La pregunta guia plantejada (Quin secret amaga la successió de Fibonacci i quina relació hi ha entre ella, el nombre auri i els fractals?) ha permès que, durant tot el procés, els alumnes es sorprenguen en investigar i adquireixen i demostren diferents habilitats i competències clau.

L’experiència d’aquest projecte va tenir una valoració molt positiva el curs passat i, de nou, aquest any els alumnes també han valorat positivament la metodologia i les activitats realitzades. Una d’elles ha estat la participació dels alumnes de 5è de Primària per al desenvolupament d’un fractal en 3D.

Outbrain