més dades1 2Seminari sobre sostenibilitat PRINCIPIS ORGANITZACIÓ MUNDIAL DE LA SALUT

L’aigua és vital per assegurar i garantir la «sostenibilitat del medi ambient»

La entitat desenvolupa un projecte de perforació de pous en Etiòpia, gràcies a la Càtedra Facsa. Paco Moreno, fundador i president de l’ONGD Amics de Silva, oferirà demà una xerrada en la UJI

Els treballs de l’entitat en Etiòpia tenen l’objectiu d’obtenir nous punts d’aigua potable a costos accessibles.
MEDITERRÁNEO

REDACCIÓ

En 2005 va començar a forjar-se el projecte d’Amics de Silva, una ONG de Desenvolupament (ONGD) que treballa en projectes de cooperació i ajuda humanitària en l’àrea d’aigua i salut en pro dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.

Tenint en compte que l’aigua és un dels elements bàsics de la natura que la fa imprescindible per a la vida, ja que és essencial per a l’adequat desenvolupament de les persones, els animals i per la natura mateixa, aquesta entitat sense ànim de lucre porta temps treballant a Etiòpia amb l’objectiu d’obtenir nous punts d’aigua potable a costos accessibles, cosa que va suposar un replantejament de la forma tradicional d’executar els projectes. En aquest sentit, Amics de Silva va iniciar una estreta col·laboració amb la Fundación Ayudare per poder cobrir aquestes necessitats mitjançant la constitució d’una empresa de caràcter solidari que permetés la construcció de nous punts d’aigua potable a preus assequibles i al mateix temps assegurar la sostenibilitat de amb dues entitats.

projecte // Al costat d’aquests projectes d’aigua que porta a terme a Etiòpia i que es divideixen entre els de perforació i els de rehabilitació de punts d’aigua, Amics de Silva està desenvolupant amb el CSIC en aquest país africà la implementació d’un projecte de millora de la qualitat de l’aigua mitjançant la utilització d’un nou sistema de filtrat que redueix significativament la concentració de fluor en l’aigua.

D’això parlarà, precisament, Paco Moreno, fundador, president i director de projectes a Etiòpia de l’ONGD, en el seminari que impartirà demà, a les 12.00 hores, a la Universitat Jaume I de Castelló amb motiu de la Càtedra Facsa.

ACCÉS A L’AIGUA // L’accés a l’aigua requerit per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) suposa 100 litres diaris per persona per cobrir les necessitats d’higiene i consum, mentre que 50 significa un accés intermedi, 20 un accés bàsic i 5 es considera que no té accés a l’aigua. En aquest últim cas, per accedir a l’aigua cal caminar més d’un quilòmetre o més de 30 minuts. En relació amb els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, s’estableix que l’aigua és vital per a garantir la sostenibilitat del medi ambient, a més de remarcar la necessitat de reduir el percentatge de persones que no tenen accés sostenible a l’aigua potable, la qual cosa es traduiria en una major reducció de la mortalitat infantil i de la lluita contra les malalties.

enfocament // En aquest sentit, l’ONGD Amics de Silva, neix amb especial enfocament en una correcta gestió i administració de l’aigua, com ho demostra el correcte seguiment dels seus projectes amb personal sobre el terreny, la qual cosa permet controlar en tot moment tant la planificació com l’execució dels mateixos.

L’accés a l’aigua requerit per l’OMS suposa 100 litres diaris per persona per cobrir les necessitats d’higiene i consum, mentre que 50 és accés intermedi i 5 es considera que no té accés a l’aigua.

La ONG de Desenvolupament Amics de Siva treballa, sobretot, en projectes de cooperació i ajuda humanitària en l’àrea d’aigua i salut en pro dels Objectius de Desenvolupament del Mil·leni.

Outbrain