Celebrem aquest any el 150¨ aniversari de la declaració del dogma de la Immaculada Concepció. En la proposta d´un dogma, l´Església exerceix l´autoritat que Crist li concedí per interpretar i proposar veritats contingudes en la revelació o vinculades necess riament a ella, i obliga al poble cristi a l´adhesió de fe. "Els dogmes són llums al camí de la nostra fe. L´il luminen i el fan segur" (CEC, núm.89). L´Església ens diu que la Mare de Déu, "en raó dels m¨rits redemptors del qui seria el seu Fill, ha estat preservada de l´her¨ncia del pecat original. D´aquesta manera, des del primer instant de la seva concepció, és a dir de la seva exist¨ncia, és de Crist, participa de la gr cia salvífica i santificant que té el seu inici en l´estimat, el Fill de l´Etern Pare, qui mitjan§ant l´encarnació s´ha convertit en el seu propi Fill" (RM,10).

I quines conseqü¨ncies té aix² per a la nostra vida?. Tota l´acció de Déu en la hist²ria te un abast salvador per a nosaltres, ens obre la possibilitat d´una vida nova. Així, la concepció immaculada de Maria ens anuncia la vict²ria definitiva de l´amor i la miseric²rdia de Déu en el món. Déu s´ha mostrat capa§ de preservar a una sola de les seves criatures perqu¨ fora la Mare del seu Fill i, així, iniciar el món nou que amb Ell ens ve. Déu, més fort que el pecat, proclama en Maria que vol alliberar els homes de l´egoisme i la por.

D´ aquesta forma, front al fatalisme del mal, en Maria resplendeix la vict²ria de la miseric²rdia de Déu; enfront la nit, símbol del nostre patiment i de la nostra capacitat de destrucció, Maria és l´aurora que ens porta al Salvador.

A la llum de la Immaculada podem descobrir que, a pesar del pes dels nostres pecats, encara hi ha un futur de salvació per a nosaltres i, per aix², podem donar gr cies a Déu. La Immaculada ens revela un camí nou enmig d´un món vell i marcat per tantes limitacions i injustícies. És un fet que realitza la gran promesa: "Maria roman davant Déu, i també davant la humanitat sencera, com a signe immutable i inviolable de l´elecció per part de Déu de la qual ens parla Sant Pau: "Ens escollí en ell abans de crear el món. Per amor ens destin a ser fills seus per Jesucrist" (Ef.1,4.5). Aquesta elecció és més forta que tota l´experi¨ncia del mal i del pecat, que tota aquella "enemistat" amb la qu¨ ha estat marcada la hist²ria de l´home" (RM,11). En aquesta hist²ria, Maria continua essent un senyal d´esperan§a segura. Per aix², el poble cristi diu a Maria: "vida i dolcesa i esperan§a nostra".