En aquests temps, en qu¨ tots som tan sensibles a les dificultats per viure la fe, el missatge de l´Església és, com sempre, d´esperan§a. No podem tancar els ulls davant la confusió que molts cristians tenen en la seva la fe, per² no podem oblidar a tants altres que, d´una forma discreta per² constant, mantenen una fidelitat a l´Evangeli i estan fent possible la renovació de l´Església. En aquesta línia, la invitació del Papa a remar mar endins seguint la crida de Jesús (Lc.5,2), constitueix una clau per interpretar els esdeveniments de la vida cristiana, i també per descobrir les actituds que necessitem desenvolupar per suscitar i educar les vocacions.

Aquesta tasca est marcada per l´esperan§a, perqu¨ el Senyor no s´adorm en la barca de l´Església sinó que la guia i la impulsa a través de la for§a del seu Esperit. D´aquí sorgeix la necessitat de cultivar la preg ria com a experi¨ncia que ens fa atents a la crida del Senyor. En aquest any, el Papa Joan Pau II en el seu missatge per la Jornada mundial d´oració per les vocacions, ens invita a la preg ria com a camí que ens uneix al Crist i ens ajuda a descobrir la seva crida en el cor de la vida i de l´Església.

El Papa ens recorda que qui obre el cor a Crist, no sols compr¨n el misteri de la pr²pia exist¨ncia, sinó també el de la pr²pia vocació, i recull espl¨ndids fruits. Sí, qui obre el cor a Crist sintonitzar , amb els seus interessos i les seves grans opcions. Descobrir el valor de la seva exhortació: Sigueu perfectes com ho és el vostre Pare celestial(Mt.5,48). S´esfor§ar per trobar camins de servei als germans, d´acompanyament en les seves dificultats i alegries, de testimoni per comunicar-los la bona notícia de l´amor salvador de Déu. Llavors, qui obre el cor a Crist percebr la urg¨ncia de la resposta personal que cadascú est cridat a donar: la vocació a qu¨ Ell l´invita.

A pesar del materialisme que ens envolta, en el cor de tot ésser hum s´amaga el foc d´un desig de plenitud. Són molts els joves que desitgen trobar el profund sentit de la seva vida, que desitgen oferir una resposta a aquest món nostre necessitat, no de discursos, sinó de testimonis vius i convincents.

La Jornada d´oració per les vocacions és una invitació a la comunitat cristiana a ampliar els seus horitzons i a viure l´aud cia de proposar la vida cristiana als joves, amb la riquesa de les seves múltiples respostes. Missió impossible sense la preg ria viva, perqu¨ en ella es forja el desig de seguir a Jesús, s´experimenta el seu consol, es percep la inquietud que només podr omplir-se amb la trobada amb Ell a través del desenvolupament de la pr²pia vocació.