Este és un homenatge als ilustres vilavelleros que van fer posible les festes de la nostra localitat. El tio Nelo i el tio Rodrigo van ser els primers vilavelleros que van fundar una penya. La penya Cristal, a l´any 1962.