La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), centre educatiu pioner des dels seus orígens, s’ha caracteritzat sempre per intentar anar un pas per endavant. Com? Innovant. En aquest ordre de coses, val a dir que l’eLC reforça aquesta actitud i treballa per continuar innovant en aquesta mateixa línia.

L’objectiu és “resoldre les dificultats que poden sorgir en un procés formatiu d’e-learning, tant des de la perspectiva de qui aprèn com de qui ensenya, però també per a cercar noves maneres d’aprendre més naturals i més coherents amb el context sociocultural i tecnològic actual”, explica Iolanda García.