El director territorial de la Conselleria d’Educació a Castelló, Guillem Badenes, va informar que la Generalitat valenciana posaria en marxa aquell any a la província la nova llei educativa, la LOGSE, que afectaria a un voltant de 10.000 escolars.