Música i Paraula o Paraula i Música, pot ser siga igual perqu¨ es tracta de representacions d´aquestes dues expressions artístiques i l´ordre no les altera. O no deuria.

Ara ha fet un mes, es va celebrar la 6a edició del Cicle de Música i Paraula, concretament des del dia 30 de maig fins el 8 de juny, amb l´eslogan gen¨ric dels darrers anys de Primavera al Palau, organitzada per les entitats culturals locals, Joventuts Musicals de La Vall d´Uixó i la Societat Cultural Amics de La Vall, en la majoría d´actes al Centre Cultural Palau de Vivel.

Com no podia ser d´una altra manera, en la programació hem tingut pintura, de Manolo Badenes; música étnica, de Kilema; música cl ssica, amb el concert de violí de Pablo Suárez i el de flauta i arpa de Flut-Arp; poesía a l´escola, homenatge al mestre Enric Soler i Godes; teatre, (Ra-ta-ta-t ), la guerra en clau d´humor i fins i tot un concert d´havaneres, que sense perdre qualitat ha contrastat amb programacions d´anys anteriors.

Alguna mala llengua m´ha dit que enguany deuria haver-se anomenat Musiqueta i Parauleta, perqu¨ ha estat una de les programacions més curtes i s´ha notat que els actes han minvat. Aix² ha sigut gr cies a la devallada important en l´assignació económica per a la seua organització.