Passades una breu convalesc¨ncia, el periode electoral i les falles, tornem amb la nostra cita setmanal de la columna El Pardal. Ja ho diuen ací a La Vall que "després de les festes venen les b¨sties". I pot ser aix² és el que ha passat, doncs després d´un pressupost municipal amb un caire electoral, el de l´any 2003, amb moltes despeses orientades en aquesta línia, ara han de venir els apretons de cinturó i els ajustaments, malgrat ser impopulars, per² realistes.

Arrere queden els anys en qu¨ per motius desconeguts o no, es feien aportacions de molts euros a l´equip de futbol del Vila-real, es compraven entrades per als bous i es donaven diners a les festes com si es tinguera una maquineta per a fabricar-los, sense pensar el que comportava. Després de l´anunci de l´ajuntament de les subvencions a les principals festes locals, no m´agradaria pensar que si s´apreta molt es tinga que aplicar aquella altra dita popular que diu all² de "qui vullga festes que se...". Vostés mateix. Ah! Gr cies per tot Miguel Angel.