El dissabte, 1 de setembre, els bous seran de la ramaderia d´en Pere Jovani per als joneguers Javier Antón, José M. Navarro, José Arévalo i Pablo Belando. Els bous del diumenge i dilluns són de la ramaderia El Torreón i torejaran Adrian Abad (Málaga), Juan Sarrión (Castelló), Alfredo Bernabeu (Alacant) i Julio Salguera (Badajoz). El dia 3 la plaça acollirà als matadors César Rincón, Jesulín de Ubrique, Manuel Jesús ´El Cid´, Palomo Linares, el joneguer Abel Valls i el joneguer triomfador.