Ares del Maestrat ja ha triat l’empresa que s’encarregarà de dur a terme una de les obres més importants al municipi, com és la rehabilitació de l’ajuntament. Es tracta de la companyia valenciana Estudio Métodos de la Restauración, especialitzada a escometre tasques de conservació i revaloració del patrimoni històric. 

La constructora s’ha imposat a l’altra empresa que s’havia presentat al concurs i s’ha emportat l’adjudicació per 231.081 euros, exactament la mateixa xifra del pressupost de licitació.

L’adjudicatària té ara per davant sis intensos mesos de feina (el termini d’execució és de mig any) durant els quals haurà de garantir que la nova casa consistorial d’aquest municipi complisca amb les normes d’accessibilitat i eficiència energètica, que l’edifici actual no compleix.

Més enllà de la funció de proximitat que té un ajuntament per als veïns, l’immoble que acull aquest servei és històric. Està protegit a conseqüència del seu gran interés arquitectònic (està catalogat com a bé de rellevància local), ja que és l’edifici que en el seu moment va ocupar l’antiga llotja. 

L’objectiu principal per millorar la seua eficiència energètica serà incidir en l’envolupant tèrmica de les façanes i les cobertes. En concret, la previsió és derrocar la coberta actual i el forjat de la falsa, ja que ambdues estructures es troben en molt mal estat.

Canvi d'ubicació

Amb motiu de l’inici de l’obra, l’Ajuntament ja va anunciar que les oficines municipals d’Ares es traslladen temporalment a l’edifici del carrer Nevera, 1 (antigues oficines Leader).