3 El Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient, a través de l’Organisme Autònom Parcs Nacionals, convoca el Concurs de Fotografia 100 anys de Parcs Nacionals: Els Parcs Nacionals i les seues gents, l’objectiu del qual és promoure i posar en valor les aportacions que realitzen els ciutadans en pro de la millora i respecte per l’extraordinària riquesa que tanquen estos 15 espais naturals protegits. També es vol realçar la importància de les poblacions de l’entorn.