L a Conselleria d’Educació aposta per potenciar l’ensenyament de llengües estrangeres i per aquest motiu ha decidit incrementar la xifra d’auxiliars de conversa en llengües estrangeres destinats al centres educatius de Primària i Secundària durant el curs escolar 2016/2017. A Castelló, la quantitat ha passat de 10 del curs passat a 26 de l’actual. La xifra global va passar de 70 a 123 en tot el territori valencià.

El Servei d’Educació Plurilingüe de la Direcció General de Política Educativa ha gestionat, en coordinació amb el Ministeri d’Educació, l’assignació dels auxiliars als centres educatius, que realitzen un important servei complementari de suport a la labor del professorat i, a més, possibiliten les pràctiques de conversa en llengua estrangera. Els auxiliars estan destinats a centres públics que tenen autoritzat el projecte lingüístic amb un programa d’educació plurilingüe i els centres de Secundària i de cicles formatius que pertanyen a la Xarxa de Centres Plurilingües.

Del 3 d’octubre al 31 de maig dediquen 12 hores setmanals de suport a l’ensenyament de les llengües estrangeres, de les quals almenys 9 són d’atenció directa als alumnes junt amb el docent del grup, i almenys un hora és de coordinació amb el tutor i professorat amb que col·labora.

En total, 21 col·legis de la província compten amb aquest recurs. En concret, la Vall, Vila-real, Vinaròs, Nules, Benicarló i Borriana disposen de professor extra d’anglès i el francès té reforç en 4 centres de la capital, Nules i Vila-real. L’alemany, que va entrant, el mateix que l’italià, disposaran d’auxiliar en el Broch i Llop de Vila-real.

erasmus

A més, la Conselleria d’Educació ofereix per primera vegada la possibilitat a estudiants Erasmus de realitzar pràctiques en centres educatius valencians, amb l’objectiu d’afavorir el plurilingüisme i elevar efectivament el nivell de comprensió i expressió oral en llengües estrangeres en el sistema educatiu valencià.