L’educació en STEAM es basa en l’aprenentatge integrat de disciplines cintífiques, incloent-ne la creació i l’ús de l’art, per mig de la resolució de problemas i situacions obertes i no estructurades. Els videojocs s’estàn convertint en una ferramenta moderna en l’educació. És per aixó que el curs s’adreça al professorat amb la finalitat que desenvolupen les competències digitals necessàries per a adequar la forma de treballar en classe a l’actualitat tecnológica. Es mostrarà el procés de creació de videojocs i com ensenyar a crear-los, ja que promouen el treball en equip, l’aprenentatge autònom i el desenvolupament de la creativitat. S’inicia el15 de desembre. Info: http://www.fue.uji.es/steam-videojuegos.