18 de agosto: Repertorio de copa con visión jazzera.

25 de agosto: Grupo de música popular castellonense.

4 de agosto: Recital de cante flamenco clásico.

11 de agosto: Grupo de música popular castellonense.