La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat aquest dimarts en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’ les condicions, els requisits, el procediment i el pla formatiu per al desenvolupament i reconeixement oficial esportiu en el territori valencià dels cursos i diplomes d’entrenador i entrenadora de pilota valenciana.

El conseller Vicent Marzà ha explicat que “per a nosaltres era molt important oficialitzar el títol dels entrenadors i monitors de pilota valenciana. Amb aquesta ordre, regulem la formació d’entrenadores i entrenadors per al nostre esport, que es mereix estar equiparat a la resta pel que fa a titulacions oficials de les persones que ensenyen a practicar-lo. Era una reivindicació històrica del món de la pilota valenciana i l’hem feta realitat”.

Els cursos d’entrenador de pilota valenciana s’estructuren en dos nivells i cada un d’aquests està organitzat en un bloc comú, un bloc específic i un període de pràctiques.

Les àrees que s’impartiran en el bloc comú del nivell I són Bases del comportament esportiu, Primers auxilis, Activitat física adaptada i discapacitat i organització esportiva, mentre que en el nivell II s’abordaran les Bases de l’aprenentatge esportiu, Bases de l’entrenament esportiu, Esport adaptat i discapacitat, Organització i legislació esportiva i Gènere i esport. Els cursos podran impartir-se també amb metodologia semipresencial a través del Campus Virtual de la Generalitat.

Per a accedir al nivell I d’aquests cursos, és necessari estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o una titulació equivalent, o haver superat la prova d’accés als Ensenyaments de règim especial que condueixen a la titulació oficial de Tècnic Esportiu i a la Formació Esportiva de nivell I o la prova d’accés als cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà.

Així mateix, per a l’accés al curs d’entrenador de pilota valenciana de nivell I, a més dels requisits generals, s’ha d’acreditar haver tingut, almenys, amb anterioritat a la realització del curs, dues temporades completes llicència federativa com a jugador en alguna de les modalitats de pilota valenciana. El mèrit esportiu ha d’estar acreditat per la Federació de Pilota Valenciana de la Comunitat Valenciana.

Per a accedir al nivell II, és necessari haver superat el nivell I del curs d’entrenador.

El nombre de places que s’oferiran per curs serà d’un màxim de 30 participants. Aquests cursos estan promoguts per la Conselleria través d’Escola de l’Esport així com per la Federació de Pilota Valenciana.