El Servei de Guarderia Rural del Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars format pels ajuntaments de Borriana, Almassora, Vila-real, la Diputació de Castelló i la Generalitat valenciana continua amb la campanya 2021 de seguiment i control de tortugues autòctones i exòtiques presents en el tram baix del paratge fluvial protegit. 

Els guardes segueixen un protocol de treball específic elaborat pel Servei de Vida Silvestre de la Conselleria de Transició Ecològica. Les tortugues exòtiques són retirades del tram baix del Millars i entregades a les autoritats ambientals de la Conselleria. Pel que fa a les tortugues autòctones realitzen biometria per a cada exemplar caigut en les trampes. Mesuren i pesen cada animal i apunten el lloc i la dada de la captura. 

El Servei de Guarderia Rural del Consorci riu Millars utilitza tres paranys per a atrapar als rèptils, dos d’enceball i una de flotant. Les trampes estaran instal·lades durant uns 6 mesos. De moment s’han capturat dos tortugues exòtiques de Florida (Trachemys scripta elegans). 

Varietat d'espècies

Al Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars hi viuen dos espècies de tortugues autòctones: la tortuga d’estany (Emys orbicularis) i la de rierol (Mauremys leprosa). Les tortugues de rierol toleren aigües salobroses. També estan adaptades a viure en els diferents rius de la Comunitat Valenciana

La tortuga d’estany es troba majoritàriament en el nord d’Àfrica i en la Península Ibèrica. La població d’aquests animals en aquests aiguamolls no està passant una bona època a causa d’aquesta arribada de tortugues exòtiques de Florida que es porta produint des dels anys 80 del segle passat. En aquest panorama també ha influït la decisió equivocada per part de centenars de propietaris de mascotes de deixar-les anar en els ecosistemes aquàtics quan es feien massa grans i agressives.

Un altre factor que també dificulta la vida d’aquesta espècie lligada a llacunes naturals, albuferes i altres zones humides pot ser la contaminació d’alguns rius, séquies i aiguamolls valencians. Enfront d’això, el Consorci té previst allargar el període de seguiment i control de tortugues, ja que durant els últims anys han observat com aquests animals cada vegada entren en hibernació més tard i durant menys temps.

Els seus principals objectius són, per tant, la recuperació de les dues espècies autòctones i conscienciar a la població perquè no alliberin tortugues exòtiques