En el interesantíssim article L’escenografia com a art en el cinema, Enrique Posada afirma que l’escenografia «és un dels elements més importants en l’elaboració d’una pel·lícula». Se sap que el procés s’ha de fer abans d’un rodatge, és a dir, que l’escenògraf ha de tenir molt clar quins han de ser els llocs en els quals va dur a terme la filmació, a més de saber com seran els decorats artístics o artesanals i els escenaris, el vestuari, la il·luminació, el maquillatge i la perruqueria...

«Tots aquests aspectes es presten de manera singular per donar qualitat especial i ambient al desenvolupament de les actuacions i dels guions», apunta Posada en el seu text. Certament, l’escenografia, el muntatge i el seu disseny, requereix de certa mestria, «tant organitzativa com conceptual». És més, es podria dir fins i tot que l’escenografia «està a les portes de l’art». Un art que, no ho oblidem, pot deixar perplex l’espectador per la seua grandesa o, per contra, tenir una incidència mínima donada la fugacitat mateixa de les escenes. No obstant això, tot ha de ser pensat al mil·límetre, no hi ha a l’atzar.

Cada detall ha estat pensat i repensat per crear l’atmosfera propícia en cada fotograma. Tota aquesta incessant tasca, encara que no ho puguin creire, queda fixada en la nostra retina com un conjunt matisat, adornat i realçat. Naturalment, darrere de tots aquests notables esforços hi ha un conjunt important de persones de les que, per desgràcia, a penes si en sabem res, cosa que pot canviar si se’ls ofereix la possibilitat de compartir el seu treball, d’apropar-lo a aquelles persones interessades en tots i cada un dels engranatges del setè art.

TALLER

En aquest sentit, cal destacar l’organització del taller teòric-pràctic que els pròxims dies 2, 3 i 4 de novembre s’ha organitzat a l’Espai d’Art Contemporani de Castelló i que impartirà l’arquitecte i escenògraf Sebastian Vogler.

Sota el títol L’escenografia en el cinema, Vogler abordarà les diferents fases dins del procés de disseny d’una escenografia: els punts principals a tenir en compte a l’hora de realitzar un projecte i com conceptualitzar les idees. La finalitat del taller, tal com el mateix protagonista indica, «no és altre que aprendre a crear un espai des del punt de vista del dissenyador d’escenografies».

Des dels inicis mateixos del cinema s’ha recorregut sempre a crear complexos elements escenogràfics, normalment basats en un conscienciós estudi previ capaç de captar la impressió d’ambients, tant reals com màgics. Només així s’ha pogut crear en els més de cent anys de cel·luloide aquest món de fantasia únic.

TRAJECTÒRIA

Cal destacar que Sebastian Vogler ha dut a terme diferents treballs per a teatre, publicitat i cinema. Destaca la seva col·laboració amb el realitzador Albert Serra per a, entre altres títols, Història de la meva mort o el més recent La Mort De Louis XIV. També es reconeixen els treballs duts a terme per al realitzador i productor Luis Miñarro, especialment el realitzat per a la pel·lícula Stella cadent.

Per últim, destacar que aquest taller és fruit de la col·laboració establerta entre l’Escola d’art i superior de disseny de Castelló (EASD) i l’EACC. H