Axel Honneth, el més destacat representant actual de la coneguda com «tercera generació» de l’Escola de Frankfurt, visitarà València per presentar el seu llibre La idea del socialisme. Assaig d’una actualització, publicat per la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació.

El professor alemany participarà en una nova sessió de «Els Debats del Magnànim», que tindrà lloc el 30 de març, a les 19.00 hores, a la sala Alfons el Magnànim de la Beneficència. .

Primera traducció a l’Estat

L’últim llibre de Honneth, fins ara no publicat a Espanya, ha estat traduït al valencià per Silvia Villa i Francesc J. Hernández i editat pel Magnànim dins de la col·lecció «Novatores», de pensament i filosofia, dirigida en aquesta nova etapa per Anacleto Ferrer. La idea del socialisme. Assaig d’una actualització és una revisió del moviment socialista i una proposta de reformulació dels seus principis d’acord amb l’experiència històrica. El projecte del socialisme, que proporcionà durant més de 150 anys el suport normatiu i l’orientació històrica a la sublevació front a les condicions de vida capitalistes, sembla que ha perdut avui aquella força motriu. Com explicar la ràpida obsolescència d’una idea que fou tan fascinant? I què hem de fer si volem salvar-la per a la nostra època? Perquè la idea del socialisme ha perdut atractiu?

El dia 30 tenim una oportunitat única d’escoltar Honneth, filòsof social, autor de la teoria del reconeixement, amb la qual va donar un nou impuls a l’Escola de Frankfurt. Les seues últimes obres estan centrades en el desenvolupament del concepte de «llibertat social», com a principi normatiu des del que poder realitzar una crítica social efectiva. «La idea del socialisme ha perdut el seu esplendor —segons Honneth—, perquè els seus supòsits teòrics de fons, que procedeixen de l’època de l’industrialisme, ja no posseeixen cap capacitat de convenciment i han de ser reemplaçats per determinacions de la història i de la societat que siguen adequades a les nostres experiències actuals. Només així podrà recuperar-se la confiança en el projecte, modern i inclusiu, de configurar l’economia segons una llibertat entesa solidàriament i articular una alternativa atractiva i consistent front al capitalisme actual».