Una escena típica de sociabilitat de les tantes a què podem assistir o podem observar en la nostra realitat més immediata és la següent: un dinar un dia qualsevol i per qualsevol motiu. Tant s’hi val que siga en un restaurant o en una colla magdalenera. El que cal és que hi haja un nucli d’amics, un ambient distés i converses intranscendents. Fixeu-vos que, en arribar a les copes, la processó cap al lavabo en honor de la «Divina Cocó» buscant la clenxa alliberadora ja és un fet. I és en aquest punt on hauríem de plantejar-nos en quin moment aquesta escena començà a ser habitual a Castelló o al País Valencià. Doncs d’això, de la incorporació de les drogues en la cultura popular valenciana tracta Arroz, horchata y cocaína (Ediciones Matrioska), de Juan Carlos Usó (Nules, 1959), una anàlisi fixada en el període 1914-1939 però que entronca plenament amb els nostres dies.

En aquell principi del segle XX, i en el context socioeconòmic de la neutralitat bèl·lica espanyola en la Primera Guerra Mundial, les ciutats valencianes començaren a transformar-se gràcies al comerç, el capital financer i la remodelació urbana. I la indústria de l’oci buscava un nou espai i un nou públic. Així doncs, els tradicionals cafés, que tenien l’hegemonia de l’oci, van deixar pas a cines, sales de balls, cabarets, music halls i els anomenats taxi-girls, els locals de la modernitat i per on va començar a circular a bastament «el bicarbonato», una de les maneres de referir-se a la cocaïna en l’època. A partir dels testimonis de la premsa, observem com l’opinió pública valenciana va prenent consciència al voltant del consum i del comerç il·lícit de drogues eufòriques. Exemples extrets d’escriptors com Carles Salvador o Hernández Casajuana, els tangos de moda del moment, il·lustracions i quadros de Salabert o Pertegàs ens van cartografiant la incorporació definitiva de la cocaïna a l’oci nocturn. Fins i tot, una persona tan poc sospitosa de consumir menús psicoactius com el benicassut Barberà i Ceprià, inclourà la temàtica en la seua comèdia «Les trapisondes de Tafolet». I es va bastint un relat i creant un imaginari de receptes mèdiques falsificades i ràtzies policials, que té el seu epicentre en el barri Xino de València, entre carrers amb olor de «alcohol, a farmacia, a droguería barata» i prostíbuls, amb personatges com «El xiquet de Simat», pelotari de llegenda i camell que ens convida a reflexionar sobre el paper desenvolupat pels mitjans de comunicació no només en la incorporació de les drogues dins de la cultura de masses, sinó també en la construcció del problema social al seu voltant, i sobre tot, a qüestionar la suposada eficàcia de tot l’entramat prohibicionista, és a dir, valorar si la prohibició de les drogues ha servit per a alguna cosa. Potser la il·legalitat de la droga ha servit perquè esdevinga un valor estable econòmicament. Un gram de cocaïna fa 30 anys costava 10.000 pessetes, i hui entre 50 i 60 €. La cervesa, entre 75 i 100 pta., i ara 1’50 €, és a dir, el triple. Ahí ho deixe.

Arroz, horchata y cocaína. La incorporación de las drogas en la cultura popular valenciana (1914-1939)

Autor: Juan Carlos Usó

Editorial: Ediciones Matrioska

València, 2021

290 pàgines