La Fundació Caixa Castelló, en consonància amb el seu compromís de fomentar la conservació de la naturalesa i el benefici social, ha organitzat unes jornades d’educació ambiental, denominades Guardians del Planeta, a realitzar en les aules i en el medi natural, dirigida als centres docents no universitaris de la província de Castelló.

L’objectiu d’aquesta activitat és col·laborar amb els centres educatius per a impulsar el contacte amb la naturalesa, la curiositat i capacitat d’observació; i desenvolupar coneixements i actituds que fomenten la preservació i millora del medi, i la cooperació i implicació individual en la resolució de problemes ambientals de l’entorn.

Els destinataris són els alumnes de tercer cicle de Primària de centres docents, públics i privats de les comarques de Castelló.

Hi haurà diverses modalitats d’aquestes jornades. Així, es pot optar per un itinerari guiat en l’entorn de l’Escola de Natura Seidia (Benassal) o pel bosc monumental del Barranc dels Horts. També es pot completar una ruta guiada focalitzada en la temàtica d’interés del centre: biodiversitat, aigua, energies renovables; o un taller en el propi centre educatiu, en el que es parlarà de plantes mediterrànies aromàtiques i medicinals o energies renovables, per exemple.

La Fundació Caixa Castelló patrocinarà al 100% el cost de transport, material i educadors ambientals de la modalitat sol·licitada dels projectes que siguen seleccionats.

en la província

Les jornades, siga quina siga la seua modalitat, es duran a terme en la província de Castelló, àmbit territorial de Fundació Caixa Castelló, dins del període comprés entre setembre de 2018 i juny de 2019, tenint un termini de realització màxim de 10 mesos.

Cada centre només podrà presentar un projecte, a triar entre les diferents modalitats, per a un màxim de dos aules de qualsevol dels cursos destinataris d’esta Convocatòria. Podran optar projectes originals que plasmen la continuïtat de les activitats realitzades amb la Fundació en accions que divulguen el coneixement adquirit de forma original i atractiva, que mostren compromís amb el medi estudiat i que presenten solucions a un problema ambiental detectat en l’activitat. El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 31 de maig.

El jurat valorarà la tipologia del projecte de treball posterior: innovació, repercussió en el centre..., així com la identificació i quantificació d’altres beneficiaris del projecte, la coherència del treball proposat amb l’activitat sol·licitada i el pla de difusió i visibilitat del patrocini de la Fundació Caixa Castelló. La imatge corporativa de la entitat s’incorporarà a tots els elements i accions que es realitzen amb motiu de la jornada.

Els centres docents seleccionats es comprometen a l’execució del projecte i a remetre a la Fundació una memòria final on s’inclourà el material gràfic que acredite la realització del treball. El termini de presentació serà de dos mesos a partir de la realització de la ruta o taller.