La Conselleria d’Educació, la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC), els equips directius dels centres docents i el professorat estan bolcats en que les plataformes i ferrramentes tecnològiques desplegades al pla Mulan funcionen perfectament.

Eixa es la seua prioritat, ja que la gran majoria de l’alumnat valencià té accés a les TIC. No obstant, els equips directius dels centres i la Conselleria també traballen en la conformació de mesures alternatives per a garantir la formació a distància per a l’alumnat que no té accés a les TIC. Entre les mesures que ja s’estan implementant destaca el fet de que cada tutor o tutora, a través del telèfon mòbil, dona suport a les famílies de l’alumnat que no té accés a les TIC, preparant indicacions i pautes perquè aquests alumnes puguen treballar a casa, seguint els llibres de text que ja tenen.

CAS PER CAS // Segons indiquen des de Conselleria, la resolució del passat 13 de març estableix que els equips directius i el personal docent dels centres educatius estableixen en els seus casos concrets les alternatives per a l’alumnat que no tinga accés a les TIC, i això és el que ja estan fent en funció de la seua autonomia i del número de casos que puguen tindre. Els centres estudien cas per cas, perque hi ha alumnat que encara que no té ordinador sí té mòbil o tableta amb els que connectar-se a les plataformes digitals del pla.

A més, el personal docent mantindrà, en la mesura del possible, un contacte periòdic amb alumnat, pares, mares i tutors legals de l’alumnat. Seguns afirmendes de Conselleria, els centres educatis que tenen alumnat sense internet a casa ja estan ficant-se en contacte amb aquestes famílies via mòbil per donar-los pautes i indicacions de com treballar a casa amb els seus fills i filles.

‘PLA MULAN’ // Ahir es possava en marxa el pla Mulan d’acció per a l’acompanyament en l’educació a distància en totes les modalitats, cursos i cicles de l’educació valenciana per a fer front a la suspensió temporal de les classes presencials, un pla unificat de docència digital per a impartir, de manera no presencial, les activitats i la formació de les diverses etapes escolars.

Quatre portals digitals // El pla Mulan inclou quatre portals digitals. Tres d’ells estan segmentats per etapes educatives atenent les seues característiques específiques. Aquestos són: Mestreacasa, Aules i la plataforma de videoconferències Webex. A tots els efectes, les proves o exàmens es realitzaran a través del portal Aules (http://aules.edu.gva.es). El quart portal és Web Familia WF2, la via de comunicació entre docents i famílies a través del correu electrònic que figura en la matrícula de l’alumne. Mitjançant aquest servici s’enviarà a les famílies l’avís de les noves actualitzacions de material disposat en la web del centre per a cada cicle, curs i etapa educativa.

El portal Mestreacasa allotja totes les webs dels centres públics i serà des d’on es difonen en obert els materials per a Infantil i Primària, perquè les famílies i l’alumnat puguen descarregar-los i realitzar les tasques a casa.

El portal Aules està destinat a l’aprenentatge en línia (e-learning), desenrotllat per i per a docents i accessible des de qualsevol dispositiu, en la direcció http://aules.edu.gva.es. Per a treballar amb Aules únicament és necessari tindre usuari i contrasenya d’Ítaca. El pla Mulan proposa l’ús d’aqueta ferramenta per a ESO i FP Bàsica, i per a realitzar avaluacions a Batxillerat.

classes a distància en directe // El portal de videoconferències Webex s’utilitza perquè el professorat de Batxillerat i de FP de grau mitjà i superior pugue fer docència en directe a distància. Així, es garantix que impartisquen les classes en aules virtuals a les quals es pot accedir a través d’un enllaç URL permanent i únic per a cada docent. Amb l’únic requeriment d’una cambra web i micròfon, el professorat pot impartir classe en videoconferència a través de Webex. D’esta manera, l’alumnat pot demanar la paraula i plantejar també els seus dubtes en directe.

En el cas que no es puga accedir a internet, l’alumnat disposa d’un número de telèfon únic per a cada aula a través del qual podrà escoltar en directe la docència. A més l’àudio de totes les sessions pot ser gravat i penjat de forma permanent en l’aula per a tot l’alumnat que no haja pogut assistir en directe. A més, el pla Mulan proposa que la docència on line siga impartida en els horaris habituals.