El projecte europeu Erasmus+ KA201 d’innovació educativa Women’s Legacy (El llegat de les dones), que lidera la Conselleria d'Educació i en el qual participen nou socis valencians, d’Itàlia, Lituània i Escòcia, es una associació estratègica per al desenvolupament en l’àmbit europeu, amb una durada de tres anys i finançada amb 361.755 euros pel programa europeu Erasmus+.

El repte del projecte El llegat de les dones: el nostre patrimoni cultural per a la igualtat és fer valdre el protagonisme social i històric de les dones, restituint les contribucions que han fet a la ciència, la cultura i l’avanç del coneixement, a través de la inclusió de referents femenins i del seu llegat en els continguts curriculars educatius.

"Visibilitzar la contribució de les dones és clau per a l’ensenyament coeducatiu que volem", va subratllar el conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, durant la presentació del projecte, afegint que aquest "permetrà la transmissió d’una cultura completa i veritablement universal, que contribuïsca a erradicar les desigualtats de gènere des de la base, perquè les dones han quedat al marge, en bona part, del currículum educatiu, i volem potenciar aquest projecte per a compartir-lo en l’àmbit europeu".

Entre els socis de Women’s Legacy, que coordina Educació, destaquen els serveis d’educació del Glasgow City Council, l’Ajuntament de la ciutat més gran d’Escòcia; les universitats de València i Vílnius i l’IAL Nazionale-Innovazione Apprendimento Lavoro, la major xarxa italiana d’empreses socials que treballen en Formació Professional i formació contínua. Els altres cinc socis són: El Legado de las Mujeres, una associació espanyola de professorat per a donar visibilitat a les dones en els continguts d’Educació Secundària; l’Escola Sindical de Formació Melchor Botella d’Intersindical Valenciana; i dos centres de educatius de Secundària, l’institut Benicalap, de València, i l’IS Luigi Einaudi, d’Itàlia.

Recursos i formació

El projecte naix com a resposta europea a la necessitat comuna d’oferir instruments d’intervenció didàctica, que servisquen per a corregir la visió androcèntrica de la cultura transmesa en l’educació, i recuperar el patrimoni d’autoria femenina ocultat, introduint una perspectiva més completa en els continguts educatius.

Per a complir aquest objectiu es realitzara un banc de recursos en línia i obert (en castellà, valencià i anglés), que permeta proporcionar activitats, indicacions i informació de les dones científiques, artistes, escriptores, músiques, etc., que cal incorporar en cada assignatura dels ensenyaments secundaris obligatoris.

També s’impulsarà el curs de formació del professorat Les dones que ens falten en STEM. Aquest instrument de projecció europea tindrà una durada de 20 hores i serà semipresencial o en línia. L’objectiu serà proporcionar referents bàsics femenins i les seues aportacions en les ciències i les tecnologies, com indicacions didàctiques per a enfocar les diferents matèries de ciència i tecnologia en qualsevol nivell educatiu.

Repositoris i catàlegs

El tercer eix és la creació d’un repositori web, en accés obert, d’obres musicals d’autoria femenina en tot els gèneres i formats, actuals i clàssics, i de tota la història, completes o en fragments, que siguen útils per a l’ensenyament obligatori i oferiran un panorama musical ampli. Igualment, es crearà un catàleg web d’obres literàries escrites per dones europees, en tots els gèneres, de tota la història i de temàtica variada, i que resulten útils per a matèries com llengua i literatura, filosofia o història. Aquest repositori inclourà obres d’autoria o veu femenina en les diferents llengües minoritàries de cadascun dels països participants (gaèlic escocés, sard, llatí, àrab, polonés, èuscar, gallec o francés).

Finalment, també es conformarà un repositori web d’obres artístiques d’autoria femenina. Aquests materials s’elaboraran de manera col·laborativa entre els socis del projecte, que formaran equips transnacionals de treball.

Dates

Per donar a conéixer aquest treball es faran quatre esdeveniments multiplicadors entre el professorat de Secundària dels països dels socis del projecte. El primer serà el 28 de febrer de 2022 a València, i després es faran a Vílnius (27 de setembre de 2022), Glasgow (28 de febrer de 2023) i Roma (31 de maig de 2023).