El col·legi Grans i Menuts, de Castelló, duu a terme nombrosos projectes didàctics en tots els nivells educatius. Entre ells destaquen dos, dels que es desenvolupen en el 1r cicle d’Infantil. El primer d’ells naix de la combinació de pedagogies alternatives com Montessori, Reggio-Emilia i Waldorf i Ambients d’Aprenentatge. L’objectiu és que l’aprenentatge es produïsca a través del joc i l’experimentació directa, fomentant la seua autonomia, la seua curiositat natural i creativitat, facilitant als xiquets l’oportunitat de gestionar emocions, quant a la relació amb el seu entorn i les seues pròpies frustracions o dificultats.

Aquest projecte inclou activitats emmarcades en el joc heurístic, en les quals els xiquets interactuen amb diferents tipus de materials. Aquests jocs es fonamenten en l’exploració sistemàtica, on es manipula i combina lliurement gran varietat d’objectes neutres i s’exploren les diferents possibilitats. L’exploració consisteix a obrir i tancar, tapar, destapar, apilar, comparar, omplir, buidar, etc. Els xiquets exerciten i enriqueixen les seues capacitats físiques, mentals, emocionals i socials, i s’aconsegueix un ambient de grup adequat.

La segona activitat està dins del projecte Coneixem el nostre cos i és un projecte de treball que té com a objectius fonamentals potenciar l’autonomia personal i conéixer el seu propi cos i el dels altres. Es dibuixa la silueta de cada alumne en paper continu, es posa la foto de cada alumne perquè puguen identificar quina és la seua silueta, es decora lliurement i es diferencien les parts principals del cos.