L'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) ha publicat la convocatòria del programa Idio + de tallers d'Anglés 2021 dirigida a joves i professionals de joventut. Els tallers d'Anglés 2021 es desenvoluparan en caps de setmana de juliol i agost en l'alberg de Benicàssim de l'IVAJ, una iniciativa amb la qual es pretén reforçar l'aprenentatge pràctic i oral de l'anglés mitjançant activitats dinàmiques i participatives. D'acord amb les bases de la convocatòria, els tallers seran per a persones residents en la Comunitat Valenciana.

 S'estableixen dues modalitats: l'A, dirigida a joves que tinguen complits 18 anys el primer dia de l'activitat i que no superen els 30 anys, i la B, per al col·lectiu de professionals de joventut, que l'acreditaran mitjançant una nòmina o certificat d'empresa o amb alguna de les titulacions, certificacions o diplomes que recullen els annexos I i II del Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell.

 Així mateix, per a participar en el programa s'ha de tindre nivell intermedi i/o superior d'Anglés (B1, B2, C1), que s'acreditarà mitjançant la realització d'un test de nivell.

 

Caps de setmana

 Per a la modalitat A de joves de 18 a 30 anys, els tallers tindran lloc els caps de setmana del 9 a l'11 de juliol, del 16 al 18 de juliol, del 23 al 25 de juliol, del 13 al 15 d'agost i del 27 al 29 d'agost.

 Per a la modalitat B de professionals de joventut, els caps de setmana són del 2 al 4 de juliol i del 30 de juliol a l'1 d'agost.

 

Serveis oferits 

Els serveis oferits són 15 hores lectives de classes d'Anglés en grups de, com a màxim, de 14 participants; activitats lúdiques en anglés, allotjament en l'alberg de Benicàssim de l'IVAJ; alimentació en règim de pensió completa, que inclou desdejuni, menjar i sopar així com professorat titulat i especialitzat en l'ensenyament de l'idioma.

 Així mateix, es facilitarà el material necessari per a l'exercici de l'activitat i una assegurança d'assistència en viatges. En finalitzar el programa s'expedirà un certificat d'assistència, sempre que s'haja participat en un 85%, com a mínim, de l'activitat.

 

Modalitat A per a joves

 Els i les joves interessats no requeriran de preinscripció i la inscripció es pot realitzar des del dia 14 de maig de 2021, exclusivament en línia, a través de la pàgina web (http://ivaj.gva.es/va/tallers-idiomes). El termini d'inscripció es tancarà 10 dies naturals abans del començament de cada taller.

 

Modalitat B per a professionals de joventut

 Els i les professionals de joventut han de realitzar la preinscripció entre el 14 de maig i el 24 de maig en la pàgina web de l'IVAJ, a través del formulari: http://ivaj.gva.es/va/tallers-idiomes. La preinscripció serà única i podrà incloure un o dos torns segons l'ordre de preferència.

 Per a accedir a les places reservades en la modalitat B es tindrà de complir algun dels següents requisits: professionals de joventut de la Xarxa Jove que treballen en entitats que formen la Xarxa Jove i es troben dins del Pla de municipalització o contractats per ajuntaments amb recursos propis i professionals dels claustres de professorat de Escoles de Temps Lliure reconegudes per l'IVAJ.

 Així mateix, es podran preinscriure professionals (amb remuneració econòmica o no) de les associacions juvenils censades en l'IVAJ que desenvolupen polítiques de joventut en la Comunitat Valenciana. En el cas que queden places vacants s'assignaran a altres professionals de joventut que treballen amb joves, desenvolupant polítiques de joventut en els centres educatius dins de l'oferta d'Oci Educatiu.

 

Tarifes i bonificacions

 La tarifa general dels tallers és de 55 euros. A titulars de Carnet Jove se'ls aplicarà un descompte del 10% de la tarifa general, abonaran 49,50 euros.

 Per ser titular d'un carnet de família nombrosa o monoparental de categoria general o ser família acollidora s'aplica un 20% de descompte, la tarifa és de 44,00 euros.

Així mateix, a titulars de carnet de família nombrosa o monoparental de categoria especial o víctima de violència de gènere s'aplica un 50% de descompte de la tarifa general i la tarifa és de 27,50 euros.

 Més informació: http://ivaj.gva.es/va/tallers-idiomes