Recentment es va celebrar el lliurament dels 2 premis obtinguts pels alumnes de 4t ESO durant el curs 2020-21 de l'IES Torre del Rei, d'Orpesa, en el concurs d'Audiovisuals Tirant Avant Escolars 2021.

El passat curs, els alumnes de 4t ESO d'aquest institut que van cursar l'assignatura optativa Competència Comunicativa Oral, en anglés, van elaborar diversos materials audiovisuals, tant vídeos com podcasts com a part del currículum d'aquesta assignatura, de temàtica molt diferent, com per exemple sobre medi ambient, dones en la ciència o en la història, sobre història del món contemporani o sobre mitologia clàssica

Participació

A final de curs, es van presentar diversos d'aquests treballs als XV Premis als Produccions Audiovisuals Realitzades per Escolars, Tirant Avant Escolars 2021, organitzats per l'Agència de Formació i Foment de l'Audiovisual (l'AIFFA). En aquest concurs podien participar produccions audiovisuals o podcasts de radi, realitzats en centres educatius de la Comunitat Valenciana de qualsevol nivell i en qualsevol de les llengües que s'utilitzen en la docència

Sara Ríos i Carla Valls van obtindre el Premi English Podcast, pel seu 'podcast Greta Thunberg'. Mediterráneo

Premiats

Com a resultat d'aquesta participació, l'alumnat de l'IES Torre del Rei va obtindre dos premis; les alumnes Sara Ríos i Carla Valls van obtindre el Premi English Podcast, pel seu podcast Greta Thunberg, en el qual fan una suposada entrevista a aquesta defensora del medi ambient. L'altre premi obtingut es va atorgar al conjunt de vídeos en anglés enviats per l'alumnat d'aquest centre.

Acte

Al no haver pogut fer-se lliurament d'aquests premis de manera presencial pels organitzadors del concurs el curs passat, a causa de les restriccions per la pandèmia, la cerimònia de lliurament , organitzada per la direcció del centre juntament amb el departament d'Anglés i amb la participació dels alumnes, que enguany estan cursant 1r de Batxillerat, es va realitzar en el centre escolar.