El conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha traslladat al ministre d’Esport, Manuel Rodríguez Uribes, i a la presidenta del Consell Superior d’Esports, Irene Lozano, una sèrie de propostes relatives a la mobilitat i les restriccions de franges horàries durant la fase 1 de desescalada per facilitar la pràctica esportiva.

Les propostes són fruit dels diferents contactes que ha establit Esport de la Generalitat amb les federacions esportives valencianes, clubs i agents esportius del nostre territori.

El titular d’Esport de la Generalitat ha explicat que «és incongruent que hi haja activitats amb franja horària i mobilitat flexibilitzades i que això no tinga una traducció en la pràctica esportiva».

LA MOBILITAT // Respecte a la mobilitat, i considerant l’alçament dels límits a la resta d’activitats econòmiques i socials que es permeten en la fase 1 de desescalada en la que actualment es troba tot el territori valencià, cal que les autoritats competents reconsideren de manera urgent les limitacions que encara es mantenen per a la realització d’activitat física. «En l’estadi de desescalada 1 es permeten els desplaçaments a zones rurals per a pernoctacions en allotjaments turístics, reunions socials de fins a 10 persones en espais marítims o la mobilitat per a realitzar activitat física mitjançant empreses, però es limita la mobilitat per a la pràctica de l’activitat física dels ciutadans que volen practicar-la en espais a l’aire lliure, i sense fer ús de la prestació de serveis», assenyalen.

Respecte a les franges horàries, una vegada regulades les activitats que tornen a una relativa normalitat en la fase 1, i considerant que la resta d’activitats no disposen de limitacions horàries, el manteniment de les franges horàries concretes per a l’exercici físic i el passeig fa que es produïsquen pics d’aglomeracions.

Al respecte, Marzà ha comentat: «En altres casos, com, per exemple anar a una terrassa d’una cafeteria, no hi ha horaris. Tothom estem d’acord en el fet que la pràctica esportiva és saludable i molt recomanable per a la salut física i mental. No obstant això, s’estan restringint els horaris per a eixir a fer exercici, la qual cosa provoca pics d’aglomeracions que es podrien evitar perfectament si es té flexibilitat horària».

Un altre aspecte vinculat a les franges horàries actuals està relacionat amb determinats esports. En són un exemple les modalitats que tenen relació amb el vent, que no es poden practicar en les franges actualment establides en la fase 1, perquè les hores de vent se solen concentrar en hores centrals del dia.