L’optimització en l’ús de l’energia en el grup Iberdrola depén de l’eficiència en tota la cadena energètica. En este sentit, la companyia, preocupada per la conservació del medi ambient, actua i treballa des d’una triple perspectiva. En primer lloc, per una eficiència en la producció: millora a través de la introducció de les més avançades tecnologies i nou equipament en la generació; eficiència en el transport i la distribució: inversions importants per a la reducció de les pèrdues en les xarxes elèctriques, i eficiència en l’ús final: aplicació de mesures per a la reducció del consum en instal·lacions pròpies i foment de l’ús racional de l’energia per part dels usuaris, a qui li’ls oferix una àmplia gamma de productes i servicis vinculats amb l’estalvi energètic.

Amb uns senzills consells, l’usuari pot aconseguir reduir l’import de la seua factura elèctrica. Per exemple, en el cas de la calefacció, esta pot suposar quasi el 45% del consum energètic total de la llar, per la qual cosa si s’instal·len termòstats en els radiadors i es regula la temperatura (entre 20 i 22 graus) permetrà un augment important de l’estalvi.

L’aïllament de les vivendes és un altre aspecte important a tindre en compte, ja que substituint les finestres per unes altres de noves de doble envidrament o doble finestra s’aconseguixen estalvis de fins al 15% en el consum de calefacció. Un pis ben aïllat pot estalviar fins a un 30% en gastos de calefacció (i fins a un 50% si es tracta de vivendes unifamiliars).

MÉS EFICIÈNCIA

Un altre dels punts en què es pot augmentar l’eficiència de les llars és en la il·luminació, que pot suposar quasi el 10% del total del consum elèctric. Substituir les peretes tradicionals per llums led, utilització de tubs fluorescents en les estades en què es necessite major quantitat de llum durant més temps, programar la il·luminació exterior en cas de disposar de jardí o terrassa i instal·lar detectors de presència en garatges i zones comunes perquè les llums funcionen automàticament són mesures que permetran reduir el consum elèctric.

La cuina és una altra estada en què hi ha multitud de consells per a ser més eficients: apagar la placa de la cuina uns minuts abans de retirar el recipient ens permetrà aprofitar la calor residual, usar olles a pressió sempre que siga possible, regular la temperatura de frigorífic i congelador segons les instruccions del fabricant, no introduir aliments calents i, en cas d’haver de comprar un nou, triar un eficient i ecològic de classe A+++ o A++ que permeten estalviar fins a un 70% respecte a la mitjana. A més, llavar els plats amb aigua calenta consum un 40% més d’energia que fer-ho amb el llavaplats, que haurà de ser aprofitat al màxim de la seua capacitat. Amb xicotets gestos quotidians es pot estalviar molta energia. H

Si s’instal·len termòstats en els radiadors es pot estalviar fins a un 45%