El Ple del Consell de la Generalitat Valenciana ha aprovat recentment el decret pel qual es declaren com a Zones Especials de Conservació (ZEC) els Llocs d’Importància Comunitària (LIC) Serres de Martés i l’Ave, s’amplia l’àmbit territorial de la Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) denominada la ‘Serra de Martés-Mola de Cortes’, i s’aprova la norma de gestió que regirà estes ZEC, així com de les ZEPA la ‘Serra de Martés-Mola de Cortes’ i la serra de Malacara.