El grup d’experts de la Comissió de Patrimoni Arbori Monumental que ha estat treballant en els últims mesos en el text del reglament de desplegament de la llei de Patrimoni Arbori Monumental entregarà, el pròxim mes de maig, la seua proposta a la Conselleria Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural per a la seua immediata tramitació. El document inclou, entre altres aspectes, la definició del cridat coeficient de monumentalitat, la qual cosa permetrà al seu torn incloure en el Catàleg nombrosos exemplars de caràcter monumental o singular que actualment es troben exclosos del mateix a falta del desplegament reglamentari de la Llei.

Esta Llei protegix automàticament, sense necessitat de cap tràmit administratiu addicional, tots els arbres existents a la Comunitat Valenciana que igualen o superen els paràmetres següents: 350 anys d’edat, 30 metres d’altura, sis metres de perímetre de tronc, 25 metres de diàmetre de copa, 18 metres de tronc per a les palmeres de l’espècie Washingtonia robusta i 12 metres de tronc per a la resta de palmeres.

MÉS PROTECCIÓ / No obstant això hi ha arbres que, sense aconseguir estos valors, són destacables per les seues dimensions. Tal és el cas de llentiscles, alborços, o tarongers per exemple, però també d’espècies de major port, com els pins blancs o els àlbers blancs, que per norma general, rarament arriben a ser protegits automàticament per la Llei.

En esta situació es troben alguns arbres molt coneguts com el Llentiscle del Mas de Grau de les Useres, el Pi dels Dos Germans en Villargordo del Cabriol, o l’Alborç d’Onil. Altres arbres, a pesar de no tindre dimensions o edats notables, a causa del seu interés històric, cultural, científic, ambiental, o recreatiu també mereixen protecció, com l’exemplar de roure valencià situat en el terme municipal de la Serra d’en Galceran que el botànic Cavanilles va utilitzar com a model per a descriure científicament eixa espècie, o la figuera de la casa de Miguel Hernández a Orihuela.

Per a estos casos, la Llei preveu la possibilitat de la seua protecció expressa per part dels Ajuntaments (arbres monumentals d’interés local) o per part de la Generalitat Valenciana. Però esta via de protecció requerix de l’aprovació prèvia de l’esmentat reglament, en el que treballa la Comissió de Patrimoni Arbori.

Tots els arbres protegits per qualsevol de les vies mencionades formen part del Catàleg d’Arbres Monumentals i Singulars de la Comunitat Valenciana. Actualment la Conselleria té un inventari de 1.245 exemplars que superen els paràmetres per a la seua protecció genèrica. A més existixen 260 exemplars declarats com monumentals d’interés local per alguns ajuntaments.