Tècnics de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural junt amb experts en dendrocronologia de la Universitat de Barcelona han iniciat un estudi del tronc del centenari Pi de la Bassa, un bell exemplar de pi blanc situat en la localitat de Serra en ple Parc Natural de la Serra Calderona, que per culpa de la sequera i la plaga de Tomicus va acabar morint-se, d’ací que ara es procedisca al seu estudi.