Iberdrola Renovables Energia lidera un nou projecte europeu finançat pel Programa Horizonte 2020 de la Unió Europea. Es tracta de Reliable O&M decision tools and strategies for high LCoE reduction on Offshore wind (ROMEO), una iniciativa que té l’objectiu de reduir els costos d’operació i manteniment en els parcs eòlics marins (offshore) a través del desenrotllament d’estratègies i sistemes de monitorització avançats i per mitjà de l’anàlisi del comportament real dels components fonamentals de les turbines eòliques.

En ROMEO participen algunes de les principals empreses tractoras del sector eòlic offshore europeu, tractant-se d’una iniciativa que contribuirà amb clars beneficis econòmics, ambientals i socials als compromisos adquirits per la UE en la lluita contra el canvi climàtic i a la creixent presència de les energies renovables en el mix elèctric europeu.

Este projecte desenrotllarà una plataforma analítica i de gestió que permetrà la millora del procés de presa de decisió, facilitant l’evolució de les actuals estratègies d’operació i manteniment (O&M), basades en el manteniment correctiu de fallades i errors, a noves estratègies basades en l’estat real i de degradació dels components.

El projecte s’estendrà fins l’any 2022 i compta amb una financiació europea de 10 milions d’euros i un pressupost de 16 milions.