Iberdrola s’ha adherit a la Plataforma x Aire Limpio amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’aire en les ciutats espanyoles. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), en la major part de les urbs espanyoles es respira un aire deficient, amb la qual cosa s’està generant ja un problema de salut pública al tractar-se de la primera causa de mort prematura a Espanya.

Davant d’esta situació, la companyia energètica forma part del conjunt d’organitzacions públiques i privades de diferents sectors —energia, transport i logística, fonamentalment— que formen part d’esta iniciativa que busca generar debat sobre la urgent necessitat de millorar la qualitat de l’aire de les nostres ciutats i de treballar amb les autoritats locals per a posar en marxa les polítiques més eficients i que millor s’adapten a les circumstàncies específiques de cada nucli de població, basant-se en les millors pràctiques i polítiques que s’han demostrat la seua eficàcia aplicada.

PROFESSIONALS / La Plataforma x Aire Limpio compta amb un Comité Assessor, presidit pel prestigiós científic i investigador de l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua, pertanyent al CSIC, Xavier Querol.

D’ell també formen part el catedràtic Lucio Alonso Alonso, coordinador del Programa de Doctorat en Enginyeria Ambiental del Departament d’Enginyeria Química i del Medi Ambient de l’Escola Superior d’Enginyeria de Bilbao-UPV/EHU; Julio Díaz Jiménez, Doctor en Ciències Físiques i científic titular de l’Institut de Salut Carles III en l’Escola Nacional de Sanitat; Cristina Monge, Doctora per la Universitat de Saragossa i directora de conversacions de la Fundació ECODES; la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR) i el Centre d’Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques (CIEMAT).

COMPROMÍS / L’adhesió d’Iberdrola a la Plataforma x Aire Limpio s’emmarca en el seu compromís amb el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides per a l’horitzó 2030, que la companyia ha incorporat a la seua estratègia.

Iberdrola centra els seus esforços fonamentalment en els ODS 7 i 13 —energia assequible i no contaminant i acció pel clima, respectivament—, però desenvolupa iniciatives relacionades també amb la resta d’objectius, com el que fa referència a la salut i benestar, i ciutats i comunitats sostenibles.