IoTsens, l’empresa de Grupo Gimeno especialitzada en el desenvolupament de solucions integrals de hardwaer i software d’«Internet de les Coses», participa en un innovador projecte a escala europea que persegueix impulsar la gestió integrada dels sistemes d’aigües en les àrees urbanes i periurbanes de Berlín, Milà, Copenhaguen, París i Sofia. Cinc ciutats que representen una població equivalent d’uns 30 milions de persones.

La iniciativa, sota el lideratge del Centre de Competència de l’Aigua de Berlín, es denomina Digital Water City (DWC) i reuneix un total de 24 socis de 10 països europeus (Alemanya, Dinamarca, França, Israel, Bulgària, Itàlia, Espanya, Bèlgica, Noruega i Finlàndia) que s’encarregaran de desenvolupar un panell de 18 solucions digitals avançades per a abordar les principals problemàtiques i desafiaments vinculats a la gestió de l’aigua.

En concret, aquestes solucions tindran com a àrees d’aplicació la gestió de les aigües subterrànies, el manteniment i operació del clavegueram, el tractament i reutilització de les aigües residuals o la gestió de les aigües de bany urbà.

A més d’incrementar l’eficièn-cia de les infraestructures els projectes, que es desenvoluparan tant en l’àmbit digital com en el físic i en estreta col·laboració entre les ciutats, les empreses de serveis públics, els instituts d’investigació i els actors d’innovació, serviran per a promoure una major conscienciació sobre l’ús responsable de l’aigua i millorar la qualitat dels serveis prestats a la ciutadania.

A BERLÍN I SOFIA / En el cas d’IoTsens, la companyia del grup castellonenc treballarà a Berlín i Sofia, respectivament, juntament amb l’Institut Català d’Investigació de l’Aigua (ICRA), el Centre de Competències de l’Aigua (KWB), la companyia Berliner Wasserbetriebe Berlín (BWB) i l’empresa búlgara especialitzada en serveis d’aigua Sofiyska Voda AD (SV).

«D’una banda, ens encarregarem de desenvolupar els sistemes de monitoratge que donaran seguiment a la xarxa de sensors que s’instal·laran en els sistemes de clavegueram de totes dues ciutats i, d’altra banda, també assumirem la gestió i integració de totes les dades que seran percebuts pels sensors», ha explicat Ignacio Llopis, managing director d’IoTsens.

Sobre l’aplicació pràctica d’aquests avanços, a més d’evitar possibles desbordaments i reduir l’impacte ambiental dels claveguerams, «s’optimitzarà el seu funcionament i es reduiran els costos operatius en combinar, en un únic protocol, tecnologies d’avantguarda com a realitat augmentada, software d’intel·ligència artificial, computació en el núvol, sensorització en temps real, anàlisi predictiva i sistemes de suport de decisions», ha indicat Llopis.