Apnal-Ecologistes en Acció ha alertat sobre la situació de les vies pecuàries en general i, en concret, ha posat com a exemple les cinc de Vinaròs, «on estan la majoria sense partionar i sotmeses a greus agressions (abocaments de residus sòlids, reducció de la seua amplària, ocupacions, fumigacions amb herbicides...)».

Desde l’organització van indicar que el passat 29 de març es va celebrar el Segon Dia de les Vies Pecuàries, «dedicat al fet que no caiga en l’oblit aquest valuós llegat públic i reivindicant per a ell una major atenció de les administracions públiques enfront de les usurpacions i agressions que ve patint des de fa dècades».

ORIGEN // Les vies pecuàries tenen el seu origen en la transhumància, quan els pastors traslladaven al bestiar aprofitant els passos més practicables, com ports de muntanya, guals de rius...

Es va crear una xarxa de comunicacions en la Península ibèrica i el seu ús encara es conserva. És patrimoni cultural, regulat per la llei 3/95 de vies Ppecuàries (ja ha complit 25 anys) i, en alguns territoris, per lleis pròpies. «La longitud d’aquesta xarxa pecuària nacional supera els 125.000 quilòmetres de recorregut, dels quals, una gran part, s’ha perdut per usurpacions, falta d’ús, construcció d’embassaments i altres infraestructures, etc. A la Comunitat és competència autonòmica i són més de 14.000 quilòmetres», apunten des d’Apnal.