L’empresa pública per a la gestió de residus de la zona centre de la província de Castelló, Reciplasa, que comprén més de 370.000 habitants, ha iniciat una campanya de comunicació per tal de seguir concienciant a la ciutadania en la importància de no oblidar la cura pel medi ambient, malgrat la situació de confinament que s’està vivint a les comarques.

El president de Reciplasa, Ignasi Garcia, indica: «És un moment difícil per a tot el món, però no hem d’oblidar la importància de continuar tenint cura del nostre planeta, per això és important que la gent no consumisca de forma desordenada i ho faça d’una forma responsable». «A més incidirem en que cal seguir separant el fem a les llars, ja que des de l’empresa pública anem a seguir treballant, però necessitem la col·laboració de la ciutadania per tal de reduir els residus que arriben a l’abocador», sosté Garcia sobre la situació actual.

Amb aquest objectiu, Reciplasa ha preparat una campanya de comunicació a les xarxes socials i mitjans. «Hem volgut que siga una iniciativa didàctica i atractiva per als més menuts, que estos dies també estan a casa, i que poden ajudar a conscienciar als adults en estes tasques», comenta Garcia. Al vídeo de la iniciativa, amb la consigna Ajuda’ns. Ajuda’t, aconsella a les famílies a «comprar els productes que realment necessiten, sense abusar; evitar els envasos; fomentar la creativitat reciclant o fent manualitats; i separar i depositar els residus en el contenidor adequat, segons siga convenient (groc, blau, verd).

D’altra banda, el portaveu de Reciplasa afegix que «és una situació nova i d’incertesa, però hem de continuar en la línia de feina de Reciplasa, de millora de la planta d’Onda per a modernitzar-la i en una comunicació que busque donar a conèixer la problemàtica del tractament del fem; queda molt per millorar».

DESCENS DE RESIDUS // Per acabar, Garcia recorda: «S’ha produït un descens en els residus sòlids urbans que han arribat des de les diferents poblacions, però no hem de baixar la guàrdia i hem de continuar reciclant a les nostres cases i consumint amb responsabilitat». «El tractament del fem suposa uns costos ecològics que hem de reduir. Cal fer la separació correcta dels nostres residus per a minimit- zar els riscos del personal».