Seguint els protocols de la Direccio General de Gestió del Medi Natural, amb el projecte de tortugues que coordina Acció Ecologista Agró en la marjal d’Almenara amb un bon grapat d’associacions locals en 14 llocs (com ara aiguamolls, marjals, rius i rierols amb tolls d’aigua) s’intenta reforçar la presència de la tortuga Emys i Mauremys.

Així, en dos llocs de la marjal d’Almenara (reserva de fauna silvestre de la Finca de Penya i voltant dels Estanys), quinze exemplars juvenils de Emys orbicularis i cinc de Mauremys leprosa han sigut alliberats per joves i voluntaris de localitats de la Plana Baixa i del Camp de Morvedre en una escena molt pedagògica i agradable on s’intenta resoldre un problema mediambiental greu conseqüència de pràctiques socials associades a la possesió com mascotes d’espècies silvestres distribuïdes arreu del món i fora del seu ambit natural.

Cal remarcar que amb aquesta iniciativa l’objeciu d’Acció Ecologista Agró és retirar del medi natural el màxim posible d’exemplars exòtics per a evitar la desaparició d’exmplars autòctons.