L’Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC), amb seus a Castelló i Almassora, és el centre coordinador del projecte europeu Life Hypobrick, una aposta ferma per la implantació de l’economia circular i la lluita contra els efectes negatius del canvi climàtic amb el desenvolupament d’aquesta iniciativa cofinançada pel programa Life i amb el suport de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace) de la Generalitat.

L’objectiu de Life Hypobrick és desenvolupar rajoles per a la construcció elaborades partint de residus, en les quals no existirà l’etapa de cocció. I és que, com és sabut, en aquesta etapa es consumeix quasi un 90% de l’energia utilitzada en tot el procés de fabricació ceràmica.

Per això, Life Hypobrick aporta un nou procés aplicant la tecnologia denominada com a activació alcalina, per la qual els materials, en lloc de passar per una fase de cocció, són curats, estalviant d’aquesta manera fins un 90% d’energia consumida al llarg de tot el procés de cocció.

MENYS EMISSIONS // Durant el projecte Life Hypobrick es fabricaran 1.000 tones de rajoles, la qual cosa suposarà la reducció del 90% de les emissions de diòxid de carboni, en concret 184 tones, a més del 100% d’altres compostos que s’emeten a l’atmosfera en aquest procés, com els compostos orgànics volàtils (COV) i el material particulat. Un altre dels objectius d’aquesta important iniciativa comunitària és disminuir en unes 800 tones el consum de matèries primeres primàries com a argila, fundents i quars.

D’altra banda, cal contemplar també la important gestió de residus, que actualment estan sent caracteritzats i avaluats, que seran reutilitzats com a matèria primera per a fabricar aquestes noves rajoles, amb la qual cosa l’acció es vincula als principis de l’economia circular.

A més, aquestes noves rajoles sense cocció també es podrien replicar en un futur a altres materials com a taulells, teules, canonades, lloses i uns altres acabats no ceràmics com el formigó i derivats, la qual cosa representaria una reducció de més del 80% de les emissions de gasos efecte d’hivernacle.

Amb aquest projecte es pretén impulsar les indústries de fabricació de rajoles, des del punt de vista de la mitigació del canvi climàtic, cap a la seua transició a una economia hipocarbònica. En Life Hypobrick participen, sota la coordinació de l’Institut de Tecnologia Ceràmica, les empreses Ladrillos Mora, Recycling Consulting & Services (RCS), Schlagmann Poroton GmbH & Co i, finalment, la Universitat de Nüremberg (Alemanya).