La Comunidad #PorElClima i Iberdrola llancen la iniciativa Ayuntamientos #PorElClima, que busca impulsar l’acció climàtica dels consistoris. Es tracta d’una plataforma en línia i gratuïta, que ofereix informació, eines i bones pràctiques encaminades a que els consistoris puguen avançar en el camí cap a la descarbonització.

Un dels primers ajuntaments de la província a sumar-se a aquesta iniciativa ha sigut el de Vila-real que, conforme afirma en la web de la campanya, es compromet a reduir, amb les seues accions, la contaminació causant del canvi climàtic en el planeta i seguint amb les directrius marcades amb l’Acord de París. 

Cal assenyalar que el projecte naix amb la vocació d’ajudar els municipis a alinear les seues estratègies amb l’Acord de París i amb l’objectiu marcat des de la Unió Europea de reduir les emi-ssions de gasos d’efecte d’hivernacle en un 55% per a l’any 2030.

Ayuntamientos #PorElClima entra en funcionament amb el convenciment que és en els consistoris on es despleguen les polítiques més pròximes al territori i els ciutadans, perquè sobre ells recau la responsabilitat de planificar i gestionar àrees que impacten de manera determinant sobre el calfament global: urbanisme, mobilitat, medi ambient, etc.

Objectius

En aquesta mateixa línia, un dels objectius de la nova plataforma és facilitar que els ajuntaments puguen formar part de la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima, la secció de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) formada pels governs locals que estan integrant la protecció del clima en les seues polítiques. Per això, Ayuntamientos #PorElClima compta amb la col·laboració de la FEMP, que també forma part del grup impulsor de la Comunidad #PorElClima (que reuneix els pioners de l’acció climàtica, comptant amb l’adhesió de més de 19.000 persones, més de 600 empreses, més de 200 organitzacions i més de 40 institucions), i de l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic.

Petjada de carboni

Dins de les múltiples eines que ofereix Ayuntamientos #PorElClima, destaca una calculadora de la petjada de carboni, desenvolupada tenint en compte les peculiaritats dels municipis amb base en la metodologia GHG Protocol. Per a accedir a ella, els consistoris només han d’introduir una sèrie de dades bàsiques a través d’un formulari web. Amb aquesta informació, s’analitzen les seues emissions directes i indirectes. D’altra banda, permetrà que cada municipi compte amb un perfil públic que puga reflectir l’esforç realitzat.