El Projecte Libera ha posat a la disposició dels ciutadans una bústia a la qual convida a enviar els punts negres amb residus abandonats en la naturalesa.

La iniciativa conjunta impulsada per Ecoembes i SEO/BirdLife, que realitza diferents campanyes al llarg de l’any per a netejar de basuraleza el medi ambient, cerca la col·laboració ciutadana per a localitzar les zones dels entorns pròxims amb acumulació de residus durant els seus passejos o en vacances.

Formulari 'on line'

Per facilitar la informació d’on es troben aquests abocadors incontrolats de fem han creat un formulari en la web del projecte on es demana la informació necessària per a començar els tràmits pertinents per a poder netejar aqueix entorn.

Cal assenyalar que, en concret, es considerarà punt negre una gran acumulació de residus que no es pot retirar per mitjans normals, sinó que es requereix de maquinària específica i diversos operaris. Per contra, si es detecta una acumulació però de residus de fàcil retirada, no es considerarà punt negre, sinó que es podrà retirar per mitjans propis.

Amb aquesta informació proporcionada pels ciutadans, Projecte Libera es compromet a fer el que siga "a les seues mans" perquè aquests punts negres siguen eliminats de la naturalesa