Torralba del Pinar és un dels deu municipis d’Espanya que menys agreuja el canvi climàtic. Així ho recull una investigació realitzada per Greenpeace, dins de la campanya #HablaRural, un estudi on s’analitzen les activitats a les quals es destina la superfície total de tots els municipis del país.

Les qualitats que han posicionat al municipi castellonenc en aquest ránking mediambiental diuen que no presenta activitats que generen grans emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i, per contra, sí que alberga àrees verdes i ecosistemes ben conservats, que actuen com a embornals naturals de carboni atmosfèric

Particularitats

Torralba del Pinar està enclavat en un espai natural protegit (ENP), el parc natural de la Serra d’Espadà, per la qual cosa protegeix els valors naturals d’aqueix ecosistema. En aquest sentit, cal assenyalar que presenta extenses àrees de boscos (quasi el 80% del seu terme municipal). Aquest poble, com a gran part del territori nacional, es veu afligit per un important procés de despoblament i actualment compta amb 54 habitants, segons el cens de 2018, i una densitat poblacional molt baixa. No obstant això, l’ús del territori que realitzen els seus habitants permet combinar la conservació del medi natural i el desenvolupament d’activitats econòmiques respectuoses amb el medi ambient i la producció d’aliments com a alternativa a la producció industrial d’aquests.

Torralba del Pinar es converteix així en un exemple de sostenibilitat a imitar, però s’enfronta al problema de la despoblació, un mal generalitzat que és necessari pal·liar, ja que segons afirma el portaveu de la campanya #HablaRural, Julio Barea, "l’abandó dels pobles implica el creixement de les ciutats i agreuja la crisi ecològica perquè s’abandonen maneres de vida sostenibles adaptades a l’entorn, es perd agrodiversitat i biodiversitat, i es potencien maneres de vida de major petjada ecològica. Per això, els problemes del medi rural afecten a tota la ciutadania, no són problemes exclusius del medi rural".

Transició

Aquesta població contribueix amb el manteniment d’activitats a una transició ecològica de l’economia, incloent la dinamització del sector primari mitjançant pràctiques agroecològiques i l’aprofitament forestal sostenible, que no s’han abandonat completament.