La majoria dels arbres i els arbustos europeus són dispersats pels ocells en els seus cicles migratoris cap a latituds més càlides en el sud, però els efectes del canvi climàtic estan alterant aquestos processos i podrien condicionar la composició dels boscos del futur.

Així ho ha comprovat un equip de científics de 13 centres d’investigació europeus, que han publicat les seues conclusions en la revista Nature.

Àrees

Els treballs s’han dut a terme en àrees forestals localitzades a Portugal, Espanya, el Regne Unit, Alemanya, Itàlia i Polònia, han inclòs un total de 46 espècies d’ocells i 81 de plantes, i han permés concloure que els òptims climàtics de moltes espècies s’estan desplaçant cap a latituds més fredes, forçant així la redistribució de la vida en la Terra. 

Cal assenyalar que encara que tots els ocells migradors d’Europa viatgen en la mateixa direcció (de sud a nord, a la primavera, i de nord a sud, a la tardor), aquest estudi ha demostrat que els ocells amb major potencial per a dispersar plantes europees cap a latituds més fredes són les espècies paleàrtiques, les que no creuen el Sàhara durant la seua migració, sinó que hivernen en el centre i sud d’Europa o en el nord d’Àfrica. 

Aquestes espècies són, en general, molt comuns i abundants en el continent europeu. Encara que es tracta d’espècies comuns, el potencial de dispersió de llavors al nord recau en només un grapat d’espècies, algunes d’elles molt caçades en la conca mediterrània, tant legal com il·legalment. Els experts creuen que l’estudi dona valor afegit a espècies considerades vulgars, ja que sobre elles recauria el pes d’ajudar a les comunitats vegetals europees davant el canvi climàtic. Així expliquen que: "un ocell que ingereix un fruit mentre es troba en migració pot dispersar les seues llavors a llarga distància, conferint-li la possibilitat de colonitzar nous territoris; però si les llavors viatgen cap al sud, van en la direcció equivocada en termes d’adaptació al canvi climàtic".