I-DE, la companyia de distribució d’electricitat d’Iberdrola, i l’Ivace, han signat un conveni de col·laboració per al desplegament i integració de les Comunitats Energètiques Locals (CEL) en la xarxa elèctrica intel·ligent en la Comunitat Valenciana. L’acord permetrà a la companyia actuar com a facilitador tecnològic de les CEL. En aquest sentit, aportarà eines digitals que permeten als usuaris una participació activa en l’optimització del consum. També facilitarà l’adequada integració de la producció renovable en la xarxa de distribució elèctrica, un element clau per a accelerar la transició energètica. Les CEL tindran accés virtual a dades actualitzades de la producció i la demanda, accediran al desenvolupament de solucions intel·ligents d’emmagatzematge de energia i recàrrega de vehicles, i comptaran amb l’a-ssessorament d’i-DE en la selecció dels sistemes més eficients i les millors solucions de mobilitat. I-DE estructura el servei sobre la gestió de dades, xarxes intel·ligents, integració de producció renovable i resiliència i biodiversitat. Així, realitzarà actuacions d’eficiència energètica i col·laborarà en la divulgació de continguts de consum sostenible i foment de l’ús racional de l’energia. Les CEL representen una oportunitat per a la creació de models d’economia verda i juguen un paper clau en la descarbonització