L’alcalde de L’Alcora ha concretat la data d’implantació del contenidor marró, destinat a la recollida de restes orgàniques. Aquesta es realitzarà entre els mesos de setembre i octubre i suposarà a l’Ajuntament un cost aproximat de 200.000 euros.

Aquesta implantació s’enquadra dins de la campanya informativa i de sensibilització ambiental que està duent a terme l’Ajuntament i que té com a protagonista a la família Azulejín. Una iniciativa que busca potenciar la recollida selectiva dels residus generats en el municipi i donar a conéixer la recollida de la nova fracció orgànica de recollida municipal (FORM).

La primera part de la campanya té com a objectiu informar i resoldre dubtes a la ciutadania sobre la recollida selectiva en general. La segona se centra en la recollida de la fracció orgànica, en què consisteix, com es realitzarà, es donarà a conéixer el mapa de contenidors de residus orgànics i es farà partícips als ciutadans de l’Alcora en el procés de recollida selectiva d’aquests residus.