La neteja de la xarxa de sèquies com La Illa, Marjal Noves, Palafangues, etc..., que transcorren per la zona litoral i que formen part de la zona humida que està integrat a l’espai natural conegut com Marjal d’Almenara, està propiciant la presència d’aus aquàtiques, que estan nidificant en zones on no hi ha presència d’habitatges.

Les brigades de treball, estan duïent a terme aquests treballs, centrant-se en l'eliminació de tota la vegetació que durant tot l'any creix en els marges i dintre de les mateixes séquies, d'aquesta manera, les aus no troben impediment per sortir o accedir a l'aigua. Una altra part positiva, és que amb aquesta neteja l'aigua circula amb més fluïdesa i propicia que es mantingui la seva qualitat, que és el que més valoren les aus per decidir niar en aquest espai.

Pedro Sales, regidor de medi ambient del municipi, ha explicat que «actualment ja contem en prou trams de séquies sanejades, sobretot de les que estan més a prop de el litoral, per propiciar la nidificació d'aus, a el mateix temps que també és cert, que necessitem que l'aigua no es quedi estancada en la sèquia, a causa de la gran quantitat de vegetació».

Protegir aquests paratges 

La Marjal d'Almenara transcorre des del litoral sud de la província de València i fins al litoral de Moncofa, inclosos Els Estanys d'Almenara. Tota aquesta zona compta amb una extensa xarxa de sèquies, que avui dia fan la funció de desaiguar les zones de conreu, que es poden veure afectades quan es produeixen pluges torrencials. En aquest cas també es beneficien les aus aquàtiques que estàn veient com ara compten amb un espai humit molt més ampli i poden triar on dur a terme la nidificació, ja que la gran part de la xarxa de sèquies, transcorren per zones poc habitades. 

Des de l’Ajuntament s’està donant un tractament important aquests espais naturals, perque no deixen de ser visitats per persones amants de la natura. El regidor de medi ambient, Pedro Sales, ha afegit que «son llocs poc coneguts, pero tenen un gran valor ecològic i són una bona oportunitat per a apreciar la flora i la fauna, i per això tots els anys cal fer un esforç per a mantindre’ls».