Fa dos anys, l’IES Gilabert de Centelles de Nules va encetar un projecte educatiu fonamentat en les possibilitats professionals que ofereix una visió més sostenible dels processos productius. En concret, va establir el cicle formatiu de Producció Agroecològica, i enguany estrenen el cicle superior d’Educació i Control Ambiental, convertint-se en l’únic centre de Secundària de tota la província amb aquesta oferta formativa.

El centre de Secundària de Nules compta amb terrenys de cultiu propis on treballen directament amb l’alumnat. M. Mira

Els primers alumnes ja han iniciat les classes d’un programa amb una durada de dos anys que els capacitarà per a treballar com a educadors, informadors, guies o monitors ambientals, programadors d’activitats o monitors de campanyes en este àmbit, guies o intèrprets del patrimoni natural, tècnics en control d’espais naturals o agents mediambientals, entre altres opcions al seu abast.

Termini de matrícula obert

Malgrat que el curs ja ha començat, s’ha establert una segona convocatòria per a completar les places vacants, entre els dies 14 de setembre i 8 d’octubre. Un temps, al llarg del qual, les persones que tinguen inquietuds pel que fa a la cura del seu entorn i es plantegen seriosament aquesta via com una opció professional, puguen apropar-se a l’institut per informar-se i, si escau, formalitzar la matrícula.

L’IES Gilabert de Centelles, únic centre provincial que ofereix el cicle formatiu de Control Ambiental. M. Mira

Amb un primer curs completament presencial i un segon amb classes fins al mes de març, quan comença el període de pràctiques en empreses, l’alumnat treballarà sobre conceptes com la recopilació i selecció de documentació per a difondre informació ambiental; l’ús de tècniques de comunicació adients per informar sobre el medi ambient: el disseny d’activitats, com guiar a visitants per l’entorn fent tasques d’interpretació; saber resoldre contingències en el recorregut dels itineraris, aplicant els protocols establerts; l’identificació de problemes que afecten l’entorn i proposta de solucions sostenibles; gestionar activitats d’ús públic; fer operacions de vigilància i control d’espais naturals o promoure els valors patrimonials del medi natural.

Adaptació a les noves realitats

El de l’IES de Nules és un exemple de com la formació ha d’adaptar-se a les noves realitats i la cura de l’entorn, la seua promoció i protecció, tasques totes que ara es professionalitzen. Des del departament que coordina aquest cicle, incideixen en el fet que l’alumnat, en completar la seua formació, "adquirirà les competències per a exercir una activitat tant en organismes públics com privats que tinguen com a objectiu el control mediambiental i l’educació".