El cos d’agents mediambientals, dependents de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, han començat els treballs de cens de cabra salvatge a la província de Castelló. Actualment, hi ha dues subespècies de cabra salvatge, la Capra pyrenaica hispanica, que ocupa tot l’arc muntanyenc perimediterrani, i la Capra pyrenaica victoriae, que es distribueix per les muntanyes del centre peninsular.

Per a dur a terme el seguiment del cens d’aquesta espècie es realitza un mostreig, consistent en l’observació des de 217 punts fixos distribuïts per la província de Castelló i localitzats en set àrees de distribució homogènia.

En el moment de triar els punts fixos d’observació es tenen en compte factors tan importants com la bona visibilitat, l’accessibilitat i la representació territorial.

Metodologia

Els treballs de camp es realitzen a l’hivern, coincidint amb l’època de zel d’aquesta espècie, la qual cosa suposa que els i les agents mediambientals responsables de fer aquest seguiment operen en punts geogràfics alts en els quals les temperatures solen ser molt baixes, ja que les dues hores d’observació diàries previstes en actitud de treball es desenvolupen o bé a l’alba o durant l’ocàs.

Tots els albiraments es registren en fitxes de camp i se situen en un mapa cartogràfic en el qual figura el nombre d’individus, el sexe, la classe, l’edat i la distància de l’observador.

Una vegada formalitzades aquestes fitxes, la informació és processada a fi d’estimar les poblacions de cabra salvatge a la província de Castelló, amb la finalitat d’identificar la tendència poblacional en cada àrea, ajustar contingents d’extracció i obtindre informació de paràmetres demogràfics bàsics com són: relació de sexes, productivitat, estructura per edats i coneixement de l’ús del territori.

Finalitat

Aquest treball minuciós permet millorar la informació per a poder prendre decisions tècniques contra malalties com la sarna, que poden afectar aquestes espècies i, a més, s’avança en una altra mena d’aprofitaments com són el turístic, el fotogràfic, l’ecològic així com en sensibilització i educació ambiental.

A més, aquests treballs es duen a terme pels professionals del sector des de l’any 2008 aplicant sempre el mateix mètode, denominat seguiment poblacional de la cabra salvatge a la província de Castelló.

ANIMALS DISTINGITS EN LES MUNTANYES DE CASTELLÓ

La cabra salvatge és una espècie endèmica de la Península Ibèrica que habita en zones muntanyenques d’entre 500 i 2500 metres d’altura, tant en boscos com en zones herbàcies. En les últimes dècades, l’augment de la superfície forestal i l’absència de depredadors ha aconseguit que la presència de l’espècie s’haja recuperat en les muntanyes de Castelló. De fet, la zona nord de la província més septentrional de la Comunitat Valenciana és un dels enclavaments més recomanables per al turisme cinegètic. Aquesta espècie endèmica té hàbits diürns i nocturns i són considerats animals sociables. A més, des dels seus inicis aquests animals han sigut molt cotitzats en la caça major, i fins i tot es té constància de que caçadors de l’estranger venien per a buscar-la com a trofeu. Aquest no és l’únic perill al qual aquesta espècie s’enfronta, ja que en l’actualitat aquest tipus de cabra es troba en perill de desaparició a causa d’una devastadora epidèmia de sarna que ja ha acabat en algunes zones amb el 90 per cent dels exemplars d’aquest preuat animal.