Iberdrola s’ha adjudicat 7.000 MW d’energia eòlica marina a Escòcia en la major licitació duta a terme fins a la data per l’organisme de la corona, Crown Estate Scotland, que suposarà una inversió de 22.500 milions d’euros. El grup ha aconseguit el desenvolupament de tres projectes a gran escala: dos, amb tecnologia flotant, que desenvoluparà en aliança amb Shell, i el tercer sobre estructura fixa

El president d’Iberdrola, Ignacio Galán, ha destacat que "la tendència a la neutralitat climàtica és imparable, però fer-la realitat comporta descarbonitzar el sector energètic i, en eixe procés, la tecnologia eòlica marina és essencial pel seu potencial energètic, la seua competitivitat i les oportunitats de desenvolupament industrial i creació d’ocupació". Els emplaçaments de MarramWind i CampionWind, situats en aigües més profundes que el d’Islay, es convertiran en els primers parcs eolicomarins flotants a gran escala del món i seran precursors d’un nou sector industrial que tindrà a Escòcia i el Regne Unit al cap.

A partir de l’any 2030

Els tres projectes, la posada en marxa dels quals està prevista a partir de l’any 2030, formen part del programa ScotWind i suposen una inversió conjunta d’uns 22.500 milions d’euros, dels quals quasi 12.000 s’han compromés amb empresas i institucions escoceses.