La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, a través de la direcció general de Qualitat i Educació Ambiental, ha emés avaluació d’impacte ambiental (EIA) favorable al projecte d’aprofitament hidroelèctric en peu de presa de l’embassament d’Arenós, situat en el terme municipal de Montanejos.

El projecte té com a objecte la instal·lació d’un equip per a generar electricitat a partir de l’energia potencial de l’aigua, aprofitant l’existència d’una presa per a la regulació i reg sobre el riu Millars. L’informe de la Conselleria indica que el projecte aprofita un recurs renovable, així com la xarxa elèctrica de transport existent.

 Concretament, l’evacuació de l’energia produïda es durà a terme a través d’un parc transformador, que connectarà amb la línia aèria que travessa la zona i que discorre pels termes municipals de Montanejos, Arañuel i Cirat.

Producció anual

La producció anual mitjana prevista serà de 15, 8 GW/h, segons exposa la memòria del projecte. El departament autonòmic ha consultat al conjunt d’administracions afectades, a més d’incloure estudis d’integració paisatgística, gestió de residus, qualitat de les aigües tant subterrànies com superficials, impacte sobre la fauna, l’entorn, i sobre el patrimoni cultural.

Efectes

A pesar del caràcter singular de l’enclavament, que forma part de la Xarxa Natura 2000, els informes i tècnics consultats conclouen que el projecte no tindrà efectes apreciables sobre l’espai protegit. L’avaluació emesa incorpora, un programa de Vigilància Ambiental que estableix una sèrie de pautes per a desenvolupar, de manera periòdica, els controls i activitats programades de seguiment de l’evolució de l’entorn afectat per les obres.

 La presa va ser construïda entre 1970 i 1977, en el llit del riu Millars, sobre una superfície de 418 hectàrees i amb una capacitat màxima de 136,9 hm³, per a regular els cabals del riu Millars i el reg, amb la finalitat principal de proveir per al regadiu de 27.000 ha de terrenys cultivables a les comarques de la Plana. Davall les seues aigües es troben el desaparegut municipi de Camp d’Arenós amb l’aldea del Romerar i tres barris de la Pobla d’Arenós.