La gestió actual dels recursos de la Terra, com el sòl, l’aigua i la biodiversitat, amenaça la salut i la supervivència de moltes espècies del planeta, inclosa la humana, adverteix el nou informe de la Convenció de les Nacions Unides de Lluita contra la Desertificació (UNCCD), que alerta que la humanitat mai s’havia enfrontat a uns riscos i perills, i que "seguir com fins ara no és un camí viable per a la supervivència".

Entorn del 40% de la superfície terrestre està degradat per la sobreexplotació agrícola dels sòls i l’acció humana, indica el document, una situació que afecta a la meitat de la població mundial. Si res canvia, la UNCCD alerta que per a 2050 uns 16 milions de km2 de sòl es degradaran de manera contínua. En canvi, si es posa en pràctica la restauració d’uns 50 milions de km2 de terres, (el 35% de la superfície terrestre mundial), amb agrosilvicultura, gestió del pasturatge i regeneració natural assistida, la salut del sòl millorarà potencialment, incrementant el rendiment dels cultius i la retenció d’aigua, i reduint la pèrdua de biodiversitat. A més, si s’afigen altres mesures de protecció d’àrees importants per a la biodiversitat, regulació de l’aigua, conservació de reserves de sòl i de carboni i provisió de funcions crítiques de l’ecosistema, es podrien recuperar 4 milions de km2 addicionals d’àrees naturals, evitar la pèrdua d’un terç de la biodiversitat prevista i augmentar la retenció de carboni.